A www.kurttabor.hu domain-név kizárólagos jogtulajdonosa: Kovács Zalán László.

A weboldal üzemeltetője: Kovács Zalán László és megbízásából a BACH Mindenkinek Kft. (Cg. 01-09-353344, székhely: 1225 Budapest, Akó u. 40., képviseli: Kovács Zalán László ügyvezető, elektronikus kézbesítési címe: igazgato@bachmindenkinek.hu).

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket, és szabályokat.

  1. SZERZŐI JOGOK

A weboldal tartalmának kizárólagos szerzői és engedélyezett felhasználási joga Kovács Zalán Lászlót illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét dokumentumban vagy tartalomban más forrás van feltüntetve, avagy, ha szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A weboldalon feltüntetett valamennyi védjegy és logó jogi oltalom alatt áll. A felhasználó a weboldalon használt, feltüntetett védjegyek és logók további használatára, felhasználására, vagy bármilyen célból és módon való megjelenítésére kizárólag a jogtulajdonos kifejezett, előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult. A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők. A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok, szerzői jogi védett alkotások) felhasználni jogszerűen kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges. A weboldalon feltüntetett logók, képek, grafikák szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

  1. INFORMÁCIÓK

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, naprakészségéért a weboldal jogtulajdonosa és üzemeltetője felelősséget nem vállal. A weboldal tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, üzleti ajánlatnak, azt a jogtulajdonos és üzemeltető kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti. A weboldalon megjelentetett információk nem minősülnek üzleti felhívásnak, tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért, jogkövetkezményekért a jogtulajdonos és az üzemeltető jogi nem vállal felelősséget. A jogtulajdonos és az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa. Csak a hivatalosnak minősített nyomtatott dokumentumok tekinthetők hiteles forrásnak.

  1. A WEBOLDAL HASZNÁLATA

A weboldal jogtulajdonosa és üzemeltetője nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, és egyéb jogkövetkezményekért, amelyek a weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal-, vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

  1. „SÜTIK” KEZELÉSE

A weboldal – elsődlegesen a látogatói élmény növelése érdekében – ún. „sütiket” (cookie) használ. A „sütik” (cookie) használatával kapcsolatos részletes Adatvédelmi Tájékoztatót itt ismerheti meg. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon elhelyezett „sütik” nem kezelnek személyes adatokat! Tájékoztatjuk, hogy a „sütik” használatát Ön bármikor megváltoztathatja, bővebb információ:

  1. ADATÉDELEM

Amikor a felhasználó – úgyis, mint a személyes adatok kezelésében érintett személy (érintett) – a www.bachmindenkinek.hu weboldalt meglátogatja, vagy a weboldalon feltüntetett valamely rendezvénnyel kapcsolatban bejelentkezik, bármely szolgáltatásunkat igénybe veszi, akkor a felhasználó által megadott, illetve a felhasználó tevékenységének függvényében általunk megismert személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, továbbá a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet („GDPR”/Általános Adatvédelmi Rendelet – 2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. A weboldal használatával kapcsolatos Adatvédelmi tájékoztatót itt ismerheti meg.

  1. KAPCSOLÓDÓ HONLAPOK

A weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll sem a jogtulajdonos, sem az üzemeltető befolyása alatt. A kapcsolódó honlapokhoz a weboldal csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az üzemeltető, vagy valamely alkalmazottja, megbízottja, munkatársa átnézte vagy jóváhagyta. A jogtulajdonos/üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a weboldal vagy al-oldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. A jogtulajdonos/üzemeltető nem felel más weboldal jogtulajdonos vagy üzemeltető titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

  1. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a jogtulajdonos vagy az üzemeltető haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

  1. A JOGI NYILATKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA

A weboldal üzemeltetője fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.

Hatályos, frissítve: 2021. február 01.